Bygglovschef till stadsarkitektkontoret Köping

Stadsarkitektkontoret svarar för hantering av bygglov och annan myndighetsutövning enligt PBL samt för kommunenskoping_logo
detalj- och översiktsplanering. Även mark- och exploateringsfrågor, energirådgivning och ansvaret för kommunens GIS-
verksamhet ligger på stadsarkitektkontoret.

Du kommer att ansvara för Bygglovavdelningens verksamhet. Nuvarande chef kommer att pensioneras under 2017 och
vi behöver därför anställa en efterträdare. För närvarande arbetar fyra byggnadsinspektörer tillsammans med
bygglovchef och en bygglovsekreterare på avdelningen. Kommunens förvaltningar är miljöcertifierade enligt SS-EN
ISO 14001:2004 och har som arbetsgivare ett hälsofrämjande synsätt och stödjer personalen i friskvårdsinsatser. Under
2010 infördes i hela kommunen rökfri arbetstid.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär till stor del att leda och fördela arbetet på bygglovsenheten. Du kommer att arbeta självständigt men
också tillsammans med ledningsgruppen på stadsarkitektkontoret. Vi handlägger ärendena utifrån krav i lagstiftningen
och gällande föreskrifter mm. Du fattar egna beslut på delegation, men större ärenden tas av miljö- och
byggnadsnämnden där du kommer att ansvara för nämndärendena.

Kvalifikationer

Du har byggnadsingenjörsutbildning, arkitekt eller annan för arbetet lämplig utbildning och stor erfarenhet av
förekommande beslut och ärendehantering inom bygglovsenheten. Du har god insikt i plan- och bygglagen, boverkets
byggregler och andra lagar och regler som styr byggandet. Arbetet innebär utåtriktad verksamhet och dina personliga
egenskaper är viktiga. Vi har alltid kunden i fokus och vill att du är serviceinriktad, engagerad, professionell och
noggrann i din tjänsteutövning. Du ska dessutom kunna uttrycka dig tydligt i tal och skrift.

Vem är du?

Vi söker dig som ser möjligheter, är rak, tydlig och trygg samt har en förmåga att skapa konstruktiva lösningar på
komplexa problem. Som ledare är du engagerad och kan entusiasmera medarbetarna. Du har en personlig mognad och
integritet och på så sätt skapar du ett gott arbetsklimat. Som person är du en god kommunikatör, har lätt för att skapa
och vårda relationer samt ser nyttan med nätverk och samarbete.

Körkort klass B – Bil.

Varaktighet/Arbetstid Arbetsgivare

Heltid
Tillsvidare Köpings kommun
Lön Månadslön

Postadress

Kristinelundsvägen 4 73185 KÖPING

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-25
Ange referens: 9/2017 STARK