Styrelsen

un
Ordförande

Ulrika Nolåker
Tel: 070-6306203

E-post: nolaker@telia.com

Image12:e vice ordförande
Lars Nygård
Stockholm stad
Stadsbyggnadskontoret Bygglovsavdelningen
Fleminggatan 4
104 20 Stockholm
Tel: 08-508 27 267
E-post:  lars.nygard@stockholm.se

Lisa_6654 liten webb

Sekreterare
Lisa Bäckström
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
5A Stadsbyggnad
681 84 KRISTINEHAMN
Tel. 0550-885 68
Mob. 070-232 02 58
E-post: lisa@fsbi.se

Lisa_6654 liten webb

Suppleant
Zdenko Peprusic
Vänersborg

Image2Kassör
Lillemor Edvinsson
Bygg och miljökontoret
Förvaltningshuset Rosen
60181 NORRKÖPING
Mob. 070-327 36 07
E-post: lillemor.edvinsson@norrkoping.se
bildSuppleant
Pia Hermansson
E-post:
pia.hermansson@sbk.goteborg.se
Mob. 0707-612206
IMG_7228Klubbmästare 
Lars Hartzell
Tele 070-4189858

E-post larshartzell@comhem.se