Platsannonser

Ni har möjlighet att annonsera Gratis på vår hemsida om ni söker nya medarbetare.
Skicka in ert annonsunderlag till nolaker@telia.com eller pia.hermansson@sbk.goteborg.se
Bifoga text (word eller pdf) och ert kommunvapen (jpg eller png)