Stadgar

STADGAR

FÖR

Föreningen

Sveriges Byggnadsinspektörer

 

Antagna den 17 april 1950

Reviderade den 16 maj 1972
den 15 juni 1975
den 30 maj 1978
den 25 maj 1998
den 1 Jan 2016

stadgar 2017