Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/3/6/c/fsbi.se/httpd.www/wp1/wp-content/themes/brickyard/functions/fe/widget-posts-default.php on line 9 Föreningen – FSB

Föreningen

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer – FSB – som bildades 1950 av byggnadsinspektörerna i de större städerna och är en ideell förening som nu har ca 460 medlemmar fördelade på landets kommuner. Utöver dessa yrkesverksamma medlemmar har föreningen också hedersmedlemmar och veteranmedlemmar.

Föreningen har sedan starten ett väl utvecklat samarbete med Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Av de uppgifter som enligt plan- och bygglagen ligger på byggnadsnämnden beträffande planläggning, bygglov och tillsyn av byggandet medverkar byggnadsinspektörerna vid prövning av bygglov/anmälan samt svarar för genomförandet  tekniska samråd, fastställande av kontrollplan, tillsynen av byggnadsarbetet och utfärdande av slutbesked.

Andra arbetsuppgifter som regleras av andra lagar är ofta bl.a. funktionskontroll av skyddsrum, tillsyn av funktionskontrollen av ventilationssystemen och tillståndsgivning för brandfarliga varor.

Föreningen har sedan sin tillkomst årligen ordnat ett tekniskt informationsmöte. Detta har skett i samarbete med ovan nämnda myndigheter. Informationsmötena har rönt ett mycket stort intresse. Deltagarantalet är ca 250. Informationsmötena är under tre intensiva dagar då mycket information förmedlas till deltagarna samt många kontakter knyts mellan kommunerna.
Under 2017 möte i Göteborg så va vi ca 350 deltagare.

Föreningen är representerad i kommittéer och referensgrupper som är knutna till de viktigaste kontrollinstitutionerna med anknytning till byggnadsverksamheten och uppträder ofta som remissinstans vid förslag till ändringar och nyskrivningar inom byggnadslagstiftningen och bestämmelser i anslutning till denna.